Raspberry

raspberry-pi-3-server-www-ftp.zip

Zapište image soubor na paměťovou kartu Raspberry Pi 3.
Rozšiřte velikost souborového systému, expand filesystem.
Důležité příkazy:
pi@raspberry: sudo raspi-config
pi@raspberry: sudo mc

Systém obsahuje předem připravený www a ftp server.