raspberry-pi-3-dosbox.zip
Raspberry Pi 3 - Lite Operating System + DOSBox-0.74
Rozlišení monitoru 640x480 , hdmi audio
Český Borland Pascal s technickými specifikacemi
CTRL+ALT+F1 // sudo raspi-config
CTRL+ALT+F1 // sudo mc
26.04.2018 VGA verze
Rasp